การจัดอบรม การฝึกซ้อมดับเพลิง และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี2563

172982
สุ่มตรวจหาสารเสพติดในสถานที่ทำงานตามโครงการ โรงงานสีขาว ประจำปี 2563
มกราคม 14, 2020
739
กิจกรรมตรวจสุขภาพ พนักงานโรงงาน GCS ประจำปี 2563
มกราคม 27, 2020
067A0308

การจัดอบรม การฝึกซ้อมดับเพลิง และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี2563

Comments are closed.