ดำเนินการตรวจรับมอบรถยิงจรวดฝนหลวงจาก สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ผลิตโดย บริษัท GCS

739
กิจกรรมตรวจสุขภาพ พนักงานโรงงาน GCS ประจำปี 2563
มกราคม 27, 2020
2732020_๒๐๐๓๒๗_0017
บริษัท GCS มีการจัดอบรม และ มีการสอบ เรื่อง VT Examination ใช้เวลาการอบรม สี่อาทิตย์
เมษายน 10, 2020

ดำเนินการตรวจรับมอบรถยิงจรวดฝนหลวงจาก สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  ผลิตโดย บริษัท GCS

Comments are closed.