บริษท จีซีเอส จัดให้มีการป้องกันโรค โควิท 19 โดยมีการตรวจวัด อุณหภฺมิ และทำการฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเข้ามาในโรงงาน

2732020_๒๐๐๓๒๗_0017
บริษัท GCS มีการจัดอบรม และ มีการสอบ เรื่อง VT Examination ใช้เวลาการอบรม สี่อาทิตย์
เมษายน 10, 2020
2732020_๒๐๐๓๒๗_0046
บริษัท จีซีเอส ดำเนินการตรวจสอบ เพื่อยื่นขอ ISO 14000
เมษายน 10, 2020

บริษัท จีซีเอส จัดให้มีการป้องกันโรค โควิท 19 โดยมีการตรวจวัด อุณหภฺมิ และทำการฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเข้ามาในโรงงาน

Comments are closed.