บริษัท จีซีเอส ดำเนินการตรวจสอบ เพื่อยื่นขอ ISO 14000

2732020_๒๐๐๓๒๗_0097
บริษท จีซีเอส จัดให้มีการป้องกันโรค โควิท 19 โดยมีการตรวจวัด อุณหภฺมิ และทำการฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเข้ามาในโรงงาน
เมษายน 10, 2020
72031
ABB Limited@แม่เมาะ ลำปาง
มิถุนายน 15, 2020
2732020_๒๐๐๓๒๗_0046

บริษัท จีซีเอส ดำเนินการตรวจสอบ เพื่อยื่นขอ ISO 14000

Comments are closed.