บริษัท GCS มีการจัดอบรม และ มีการสอบ เรื่อง VT Examination ใช้เวลาการอบรม สี่อาทิตย์

2732020_๒๐๐๓๒๗_0038
ดำเนินการตรวจรับมอบรถยิงจรวดฝนหลวงจาก สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ผลิตโดย บริษัท GCS
เมษายน 10, 2020
2732020_๒๐๐๓๒๗_0097
บริษท จีซีเอส จัดให้มีการป้องกันโรค โควิท 19 โดยมีการตรวจวัด อุณหภฺมิ และทำการฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเข้ามาในโรงงาน
เมษายน 10, 2020
2732020_๒๐๐๓๒๗_0017

บริษัท GCS มีการจัดอบรม และ มีการสอบ เรื่อง VT Examination ใช้เวลาการอบรม สี่อาทิตย์

Comments are closed.