ตรวจโรงงาน เพื่อ Certified iso 14001_2015

261263
จัดการสอบ Certificate Liquid penetrant testing_Magnetic particle testing
มิถุนายน 15, 2020
S__477405244
รับมอบตู้คอนเทนเนอร์ จากบริษัท จีซีเอส กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (GCS GROUP CORPORATION CO., LTD.) จำนวน 2 ตู้ เพื่อใช้ปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 จ.สมุทรปราการ
สิงหาคม 6, 2021
ตรวจ iso 14000_๒๐๐๕๒๗_0043

ตรวจโรงงาน เพื่อ Certified iso 14001_2015

Comments are closed.