กิจกรรมซ้อมดับเพลิงประจำปี 2562

มกราคม 14, 2020
067A0308

การจัดอบรม การฝึกซ้อมดับเพลิง และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี2563

การจัดอบรม การฝึกซ้อมดับเพ […]