สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ผลิต

เมษายน 10, 2020
2732020_๒๐๐๓๒๗_0038

ดำเนินการตรวจรับมอบรถยิงจรวดฝนหลวงจาก สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ผลิตโดย บริษัท GCS

ดำเนินการตรวจรับมอบรถยิงจร […]