รับมอบตู้คอนเทนเนอร์ จากบริษัท จีซีเอส กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รับมอบตู้คอนเทนเนอร์ จากบริษัท จีซีเอส กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (GCS GROUP CORPORATION CO., LTD.) จำนวน 2 ตู้ เพื่อใช้ปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ ภายในศูนย์ดูแลโควิด-19

เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้แทน รับมอบตู้คอนเทนเนอร์จากบริษัท จีซีเอส กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (GCS GROUP CORPORATION CO., LTD.) จำนวน 2 ตู้ซึ่งปรับปรุงเป็นห้องทำงานและห้องพักเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ ภายในศูนย์ดูแลโควิด-19 (Community Isolation) ชุมชนคลองด่าน

Post Related