บริษัท จีซีเอส กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด มาตรการป้องกัน โควิด-19 โดยตรวจวัดอุณหภูมิและฆ่าเชื้อก่อนและหลังเข้าพื้นที่ทำงาน

Post Related